"לך תדע, לך תחתום" על ייפוי כח מתמשך

שמחים להודיע כי משרדנו נבחר להמנות בין עורכי הדין אשר הינם מוסמכים מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כח מתמשך.

ייפוי כח מתמשך הינו חידוש בחוק האפוטרופסות אשר מאפשר לאדם לבחור מי ישמש כמיופה כח שלו (לצרכים רפואיים או כלכליים או שניהם) במידת הצורך ואף מאפשר לאדם לקבוע אמצעי הפיקוח על מיופה הכח וגבולות סמכויות.

ייפוי כח מתמשך חייב להיות מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי באמצעות עורך דין אשר קיבל הרשאה מיוחדת לעשות כן. ייפוי הכח המתמשך יכול אף לשמש מעין " צוואה בחיים" למקרה שבו האדם לא יוכל להתנייד, לפעול בחשבונותיו או לגבי כל החלטה שהוא מבקש שאחר יקבל במקומו.

חשוב לתאם פגישת ייעוץ בנושא, כאמור לך תדע...

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square