צוואה והיורשים.

נכסיו של אדם שנפטר בלי להותיר אחריו צוואה עוברים ליורשיו על פי דין. מי הם "יורשים" אלה, ומדוע חשוב לערוך צוואה אף על פי כן? אז כך, כשאין צוואה, חוק הירושה קובע חלוקה ליורשים לפי "עץ המשפחה" הרשמי של הנפטר.

כך למשל, במקרה שהיו לנפטר בת זוג וילדים, בת הזוג תירש מחצית הנכסים והמחצית השניה תתחלק בחלוקה שווה

בין ילדיו. תארו לעצמכם שמדובר בהורה בזוגיות בפרק ב' , לכאורה אין צורך בנישואין כדי שבת או בן הזוג החדש

.יהיו זכאים לרשת מחצית הרכוש. עדיין חושבים שאין צורך בצוואה?

אני מזמינה אותך לפגישת יעוץ, במסגרתה אפרט כיצד ניתן להבטיח חלוקה נכונה והתאם לרוצנך של הכספים ונכסים. אעזור לך פבנות מהגנון של חלוקה (לדוגמא גם לנכדים ואחים) ולהוקיר תודה בדרך שמשקפת את שעל לבך.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square